Indtil for få år siden var det en gængs opfattelse, at killinger var salgsklare fra det øjeblik, de ikke længere dier hos deres mor, dvs. ved 8 ugers alderen. Hvis man skulle have kat, blev man anbefalet at få katten så ung som muligt, for at den kunne knytte sig rigtigt nært til én. Men sådan er det ikke mere, for den salgsklare alder afhænger af andre ting, og der er flere faktorer, som spiller ind i afgørelsen af, hvornår en killing kan skifte hjem og ejer, for at blive en dejlig kat.

En killings normaludvikling gennemgås i 4 faser:

1.    Den Infantile periode: 0-2 ugers alderen. Killingen er optaget af føde, søvn og sin mor. mormis vogter meget over sine børn, de skal derfor har størst muligt ro.

2.    Den transitionelle periode: 2-5 ugers alderen. Killingen begynder voksenadfærd. Den begynder at øver sig i indtagelse af fast føde, men er stadig meget afhængig af kattemors mælk, den øver sig i at efterligne mors bevægelser. Den  udviser umodne former for socialadfærd, dvs. den øver sig i at lege med sine søskende, samt hvad det vil sige at være kat.  

3.      Socialiseringsperioden: 5-9 ugers alderen. Killingen begynder ved 4-5 ugers alderen at optage mere fast føde. Ved 8-9 ugers alderen spiser den kun fast føde og er næsten uafhængig af modermælken, dvs. naturligt fravænnet og vil begynde at spise killinge tørfoder. Men det er i denne periode alle primære sociale bindinger knyttes, dvs. at det er her killingen lærer at mennesker ikke er farlige, samtidig er det i denne periode at killingen er mest åben for nye ting og miljøer, mormis viser killingen hvad kattebakken er og hvor madskålen er. I denne periode er det meget vigtigt at killingen bliver kælet for af mennesker, Socialiseringsperioden anses for at være den allervigtigste for et godt ejer-kat-forhold. Det er i denne periode, at killingen binder sig til egen og andre arter gennem leg og erfaring, Hvis du vil købe en killing, er det en fordel hvis du kan besøger din killing i denne periode, så den kan lære dig at kende inden du får den hjem.

4.      Den juvenile periode: 9-16 ugers alderen. Killingens motoriske evner modnes, den kan holde balancen i løb uden at tilte. Den finder ud af hvad den må og ikke må, samt hvordan den skal opføre sig som kat. Hvis killingen tages fra moderen før størstedelen af denne periode er slut, vil killingen få svært ved at acceptere andre af egen art senere hen. Men det kan den dog lære med tiden, men jeg sælger først killingen når den er mindst 12 uger. Du er dog meget velkommen, til at komme og besøge din killing så ofte du lyster her hos mig. 

 

Gennem tidlig social leg med sine kuld søskende lærer killingen, hvad smerte er, og hvor meget smerte killingen kan påføre andre. Den lærer at kontrollere tænder og kløer, samt andre motoriske færdigheder. Sidst, men ikke mindst, lærer den at kommunikere.

En killing, der tages fra moderen, før den juvenile periode er afsluttet, vil muligvis udvise adfærdsmæssige mangler af forskellige art senere hen, bl.a. i værste fald aggression overfor både egen og anden art. Det være sig mennesker eller dyr. Parrings- og moderadfærd påvirkes, da katten ikke genkender andre katte som egen art.

Hvad legeadfærden angår, vil killingen rette denne mod ejeren. Killingen har et naturligt behov for at kunne udvikle sine færdigheder gennem leg, enten med et kuld søskende og/eller andre katte, men når sådanne ikke findes, bliver mennesket substitut. Dette er ikke at foretrække, for killingen lærer bedst fra egen art, hvor langt den kan gå – straffen kommer her prompte.

Hvor gerne ejeren end vil, kan det være meget svært at være legekammerat. Af frygt for at skade killingen bliver afstraffelsen ofte for blid i forhold til det, den burde være, for at svare til den behandling en anden kat ville give killingen. Killingen lærer så ikke, at hæmme sit bid eller at trække klørene ind i tide. Resultatet bliver, at katten i sit voksne liv bliver meget voldsom i sin adfærd generelt. Dette opfattes som regel ikke som et problem hos katteejere, så længe det er en killing, der opfører sig lidt vel aggressivt. Det er en udbredt opfattelse, at sådan er killinger. Men når killingen bliver til kat, bliver rifterne til flænger, og adfærden opfattes som uacceptabel og bliver et problem. Det er i de fleste tilfælde et menneskeskabt problem, for oftest er katten en bevidst anskaffelse, hvor det er et menneske, der har bestemt sig for at fjerne killingen fra dens moder for tidligt; på et tidspunkt hvor killingen ikke er færdigudviklet.

Uønsket adfærd: Her er et par eksempler på adfærd, som killinger der er taget fra moden i 8 ugers alderen: tisser uønskede steder, dette skulle helst foregår i kattebakken, dette kan vi mennesker så afhjælpe ved med tålmodighed at bære killingen hen på kattebakken og gøre tissestedet rent med rodalon, og er det en mulighed så stille en madskål på stedet (katte går ikke på toilettet samme sted som den spiser). Kradser i møblerne, mormis ville have lært den at bruge kradsebrættet hvis den var blevet hos mormis, vi mennesker kan lære det ved tålmodigt, at sætte den til kradsetræet og lære den at kradse, og evt. sætte sølvpapir på møblet eller spraye med "gå væk kat".

Det første, man skal sikre sig ved køb af en killing, er altså, at socialiseringsperioden er overstået. Med andre ord: Killingen skal være MINIMUM 12 uger.

Det næste krav, der skal være opfyldt er, at socialiseringen er forløbet tilfredsstillende. Killingen skal helst være blevet konfronteret med en masse af dagliglivets oplevelser, lige fra støvsugning, til fyrværkeri med knald og bang, så den ikke senere stresses af disse oplevelser. Den skal have været i kærlige menneskehænder dagligt, og helst i flere end 2. En killing, der slet ikke har været i menneskehænder i socialiseringsperioden, bliver med al sandsynlighed sky overfor mennesker som voksen.

Ønsker man som hundeejer at udvide familien med en killing, er det en god ide at købe en killing, der er opfostret med hund. Men den bliver hurtigt accepteret af hunden, og med tiden vil det som regel, være katten der kommer til at bestemme over hunden. Men de fleste katte og hunde kan lære at gå sammen, når bare det sker med tålmodighed, god tid og kærlighed.

Det er langt fra umuligt at vænne en 12 ugers killing til nye ting – så ville der jo slet ikke være nogen idé i at købe en sådan – da der jo er utallige nye ting for killingen, at vænne sig til i et nyt hjem. Den periode, hvor killingen er mest åben for nye input, er i socialiseringsperioden, og når denne er slut, aftager åbenheden gradvist. Men det betyder ikke, at der kræves meget længere eksponering af en killing i denne alder for at opnå samme resultat, når killingen flytter fra opdrætteren i slutningen af den juvenile periode, altså helst i 12-16 ugers alderen, det kan sagtens lade sig gøre og det sker forholdsvis hurtigt, med lidt tålmodighed fra os mennesker, for killingen er jo meget nysgerrig og alt nyt er spændene.

Ved anskaffelse af en killing er der altså 2 vigtige faktorer:

1. Killingen skal have gennemløbet socialiseringsperioden. Det vil sige, at den skal være minimum 12 uger ved køb. IKKE 8 uger.

2. Socialiseringsperioden skal være forløbet tilfredsstillende med menneskekontakt og evt. kontakt med andre arter, samt med varierende oplevelser af dagligdagen hos en familie.

Vær eventuelt selv med til at præge din fremtidige killing: Vælg opdrætter og killing på et tidligt tidspunkt. Så kan du selv følge med i killingens udvikling, og killingen lærer dig at kende i socialiseringsperioden. Det kan næsten ikke være bedre.

Hvis du vil købe killing hos mig, er du velkommen til at komme så ofte du kan og være sammen med din killing, så i kan lære hinanden at kende så tidligt som muligt. Jeg holder noget jeg kalder killinge søndag, her mødes de killingekøbere der har valgt deres killing hos mig, og kan dele erfaringer og spørgsmål, jeg vil selvfølgelig være der og besvare spørgsmål og vejlede så godt jeg kan. Men jeg sender ikke killingen hjemmefra før den er tidligst 12 uger, engang imellem kan jeg have en killing jeg vurdere har bedst af at være hos sin mor lidt længere, dette kan skyldes at den ikke har den ønskede størrelse eller trivsel.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite